Otiga Sverige hjälper företag och organisationer med kompetensförsörjning genom kvalitetssäker bemanning och rekrytering.

Vi tror på långsiktiga relationer och arbetar därför engagerat med en lokal och personlig närhet till våra kunder och konsulter.