Rekrytering och bemanning 

Otiga Sverige hjälper företag och organisationer med kompetensförsörjning genom kvalitetssäker bemanning och rekrytering. 

Vi tror på långsiktiga relationer och arbetar därför engagerat med en lokal och personlig närhet till våra kunder och konsulter. Att vi finns där våra kunder verkar innebär att vi har förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut just här. 

 

  

våra certifieringar