Coronaviruset

Vi vill som leverantör informera om hur Otiga Sverige arbetar förebyggande för att minska smittspridning. Men även informera er kring hur vi arbetar för att skydda våra konsulters säkerhet och hälsa. Nedan finner ni mer information kring hur vi arbetar systematiskt kring utvecklingen av Coronaviruset, och hur vi som bolag arbetar för att minska smittspridning och arbeta för kunder och konsulters hälsa.

 

Vi har följande beredskap och rutiner kring utvecklingen av Coronaviruset

Följande åtgärder har Otiga vidtagit och kommer att vidtas

Gällande leverans ser vi i nuläget är nu ser vi inte att vår leverans kommer att påverkas dock har vi en beredskapsplan internt lagd ifall läget skulle förändra sig framgent.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta oss via vår hemsida https://www.otiga.se/Kontakt