Idag kan det kännas närmast omöjligt att få studentbudgeten att gå ihop utan att ha ett jobb bredvid studierna. Som nybliven student kommer du snabbt att inse att du måste ha en extra inkomstkälla om du inte vill leva på en diet som endast består av tomatsoppa, knäckebröd och nudlar.

Vilka är fördelarna med att ha ett deltidsjobb brevid studierna?

Studielånet försvinner snabbt från studenternas konton tack vare de höga hyresnivåerna i de städerna där de attraktivaste utbildningarna ligger. Förutom hyra och mat vill du också ibland kunna njuta av en god kopp kaffe på stan, och inte minst ha möjlighet att fylla helgerna med något annat än att ligga hemma framför Netflix. Förutom de uppenbara ekonomiska fördelarna finns det andra goda skäl att ha en deltidsposition vid sidan av studierna:

1. Du får arbetslivserfarenhet

Genom ett deltidsjobb kommer du att uppleva saker du inte kan lära dig i en kursplan. Oavsett vilken typ av deltidsjobb du har, vill du göra något annat än att läsa kursplanen, skriva uppgifter och sitta i föreläsningar. Ett sådant jobb kommer ofta att ge lektioner och insikt i hur man löser problem i praktiken. Detta kan vara allt från försäljningskompetens till datakunskap. Erfarenheten av studentlivet är inte mindre värdefull, men eftersom de är så långt borta från det praktiska arbetslivet lönar det sig också att få konkret arbetslivserfarenhet genom ett deltidsjobb.

2. Du skapar kontakter

Oavsett om deltidsjobbet är relevant för den kurs du går, kommer du att skapa kontakter i arbetslivet. Detta är viktigt eftersom du aldrig kan veta om kontakterna kan vara användbara i framtiden. Ofta hittar du ditt nästa jobb bara genom dina tidigare kollegor eller chefer. Då blir du också starkare jämfört med andra eftersom du redan har en fot i dörren och vet mer vem som arbetar i företaget.

Det är också en stor fördel att kunna hänvisa till tidigare arbetsupplevelser när du ansöker om ett jobb senare. Det faktum att arbetsgivaren ser att du har arbetat vid sidan av studierna indikerar att du är en initiativrik och engagerad person.

3. Du utvecklar samarbetsfärdigheter

För många är studentlivet en ensam affär i den meningen att man ansvarar för sitt eget lärande. Detta innebär att du måste skriva och leverera uppdrag själv. Även om du ibland har gruppuppdrag är detta mycket vanligare i arbetslivet. Där arbetar du och samarbetar på olika avdelningar. Ofta arbetar du i team där du arbetar nära andra. Ett deltidsjobb kommer inte minst att lära dig att hantera en chef, som du måste göra vid någon tidpunkt i livet. Samarbetsförmågor och tålamod är något som är praktiskt i arbetslivet och är något som du vill förvärva så tidigt i arbetslivet som möjligt.

4. Du får viktiga referenser

Att ha bra referenser på ditt CV bör inte underskattas. Det kan visa sig vara negativt om arbetsgivaren som överväger att anställa dig inte kan ringa personer som du har arbetat för. Detta beror på att en potentiell arbetsgivare vill se till att du är den som du ger dig intrycket av att vara det. Genom att kontakta en referens kan arbetsgivaren se till att du är en pålitlig arbetare som utför de uppgifter som förväntas av dig. Utan denna hänvisning måste arbetsgivaren ta en chans om hon kommer att anställa dig, vilket är osannolikt om nästa person på intervjulistan har gott om referenser på hennes CV.

29. augusti 2019