Att upptäcka att en ny medarbetare inte passar in på arbetsplatsen är milt sagt frustrerande både för företaget och för den anställde. I stället för att tvivla på sin egen rekryteringsprocess är det ofta lättare för ett företag att lägga skulden på den nya medarbetaren.

Men kan allt ansvar tilldelas den anställde när felrekryteringar sker ständigt i arbetslivet? Vilka är anledningarna till felaktiga anställningar och vilka åtgärder bör vidtas för att minska risken så mycket som möjligt?

  

  

Hur vanliga är de?

Felrekrytering är anställning där kandidaten inte uppfyller arbetsgivarens förväntningar. Det kan hända att personen inte kan utföra sina arbetsuppgifter eller att han eller hon inte kan anpassa sig till arbetsmiljön. Felrekrytering är inte ett sällsynt fenomen. En ny undersökning av Opinion visar att det senaste året har 40% av chefer anställt en person som inte arbetar i sin position. Mest störande är hur vanligt det är för företag att ha flera felrekryteringar under ett år. Under det senaste året har så många som ett av sju företag anställt tre eller fler som de anser vara olämpliga för sin position. När sådana fel uppträder så ofta kan det indikera att problemet inte ligger hos kandidaten utan hos arbetsgivaren.

   

Varför gör företag felrekryteringar?

Undersökningen visar att de flesta chefer tycker att de borde göra mer för att undvika felrekryteringar. De säger att tiden inte räcker till eller att företaget har alltför dåliga rutiner i anställningsprocessen. Detta är en process som består av två delar: rekrytering och uppföljning. Den förstnämnda handlar om att bli tillräckligt bekant med kandidaten och skapa en bild av vilka färdigheter personen har. En standardåtgärd är att kontakta arbetssökarens referenser. Även om detta är det vanligaste sättet att säkerställa kvaliteten i processen, görs det bara hos sju av tio företag. Det är ännu mer ovanligt att undersöka den anställde via sociala medier eller genom en enkel Google-sökning. Detta görs endast av 30% av norska företag idag. De flesta av dessa är stora företag som har både tid och ekonomi för att genomföra grundliga anställningsprocesser.

  

Vilka är konsekvenserna av felrekrytering?

Felrekryteringar kan kosta stora summor, både i direkta och indirekta kostnader. Det är dyrt att betala en anställd som inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Det är minst lika dyrt att säga upp personen. Prislappen för att påbörja en nyanställningsprocess samt lön under uppsägningstiden kan uppgå till mer än en miljon kronor. Företag tjänar på att spendera mer tid och resurser på själva anställningsprocessen. Den ekonomiska investeringen i mer ingående rekryteringsrutiner visar sig vara betydligt billigare än det kostar ett företag att ersätta en anställd som inte är lämplig att göra sitt jobb.

Felrekryteringar kan också få indirekta konsekvenser. Beroende på bransch kan en anställd som inte utför sina arbetsuppgifter skapa missnöje hos företagets kunder. Om detta händer tillräckligt ofta kan det försvaga kundens intryck och anseende för företaget, vilket kommer att kosta intäkter på lång sikt. Felaktig anställning kan också påverka en arbetsmiljö. Under sin tid i arbetslivet har alla upplevt att arbeta med kollegor som inte gör sitt jobb ordentligt. Att ha en person som ständigt underpresterar kan påverka övriga anställdas motivation vilket kan leda till lägre medarbetar nöjdhet och dålig arbetsmiljö.

  

En bra match

Många företag har ett starkt fokus i rekryteringsprocessen på att hitta sin drömkandidat. Men många glömmer att företaget också ska passa bra för den anställde! Ofta kan en arbetsgivare vara mycket nöjd med en kandidat samtidigt som personen inte känner sig helt bekväm i positionen. Det kan bero på att arbetsgivaren inte har gett en tillräckligt bra introduktion till vad jobbet innebär och vilka förväntningar man har till kandidaten tillräckligt tidigt i processen. Då finns risk att man missat målet redan innan den nya medarbetaren har haft sin första arbetsdag. Det är viktigt att båda parter är ärliga mot varandra i rekryteringsprocessen. Det är lika mycket upp till arbetsgivaren att vara ärlig och öppen så att kandidaten kan göra ett så rätt val som möjligt. Genom att hålla tillbaka de mindre attraktiva aspekterna av ett jobb, kommer man att göra både kandidaten och företaget en otjänst på lång sikt.

  

Onboardingprocess av nyanställda

En vanlig orsak till felrekryteringar är att den nya medarbetaren inte får tillräcklig hjälp från företaget för att anpassa sig till sin nya arbetsmiljö. Även om det uppenbarligen är viktigt att ha bra rekryteringsrutiner, är det också viktigt att fokusera på att få den anställde att komma in rätt i sitt arbete. Åtgärder som introduktionsprogram kommer på sikt att minska sannolikheten för felrekrytering. Det här är program där medarbetaren får en bra introduktion till både arbetsuppgifter och den sociala miljön på arbetsplatsen genom uppdrag av en sponsor. Den nämnda undersökningen visar att felaktig sysselsättning är tre gånger lägre bland företag som konsekvent använder sådana program.

Introduktionsprogram kan pågå i flera månader och syftar till att integrera personen på en arbetsplats och inte minst lära kandidaten om företagets struktur och kärnvärden. Att den nya medarbetaren får en bra introduktion till vad företagets mål och vision är viktigt för honom att förstå hur hans position och arbetsuppgifter passar in i en övergripande plan.

  

Kontakta oss

  

Få hjälp med att rekrytera!

Ett bra sätt att minimera sannolikheten för att sitta med fel person är att få hjälp. Vi på Otiga är experter på att hitta rätt person för varje företag. Som många arbetsgivare har upplevt är rekrytering inte en enkel process där man kan följa ett recept för att uppnå det perfekta resultatet. Bra rutiner är ett steg i rätt riktning, men om du vill se till att du anställer rätt person bör du söka extern hjälp från en rekryteringsbyrå. Denna investering är ett billigt pris att betala jämfört med de långsiktiga konsekvenser som ett felaktigt avtal kan ha på företagets ekonomi, anseende och arbetsmiljö.

06. april 2021