En dag står en exalterad anställd i din dörröppning. "Jag har fått ett nytt jobb!" Medarbetaren har fått nya möjligheter, du har fått ett problem - eller är det en möjlighet?

  

rekryteringstjänster  

En vakans är en möjlighet - även för arbetsgivaren!

Det är dags att fundera. Uppsägningen kan vara ett tillfälle att ställa några grundläggande frågor. Den första frågan du bör överväga är om det är exakt samma tjänst som den anställde lämnar som nu ska fyllas? En uppsägning kommer i de flesta fall att ge dig som ledare möjlighet att stanna upp för att bedöma om den nuvarande kompetensen i organisationen är den bästa. Har du de bästa resurserna för att nå organisationens mål? Du kommer kanske identifiera ett behov av en helt annan kompetens.

När en medarbetare säger upp sig finns det goda verktyg för att skapa en översikt över vad som finns i form av formell kompetens och egenskaper. Svaret du finner kommer vara avgörande för om du ska rekrytera någon alls, var och hur du ska rekrytera, vem du ska välja och hur du ska följa upp personen.

  

En vanlig orsak

En vanlig orsak till felaktig rekrytering är att chefen inte tar sig tid att göra rekryteringsjobbet ordentligt. Det hanteras också utöver de pågående uppgifter du annars har.

En rekryteringsprocess tar1 till 3 månader, även för någon som är erfaren. Det är en så stor investering att det är olyckligt att vara slarvig när en rekryteringsprocess startar. Framgångsrika resultat beror på en korrekt analys av vilka uppgifter som ska lösas och vilken kompetens detta kräver.

Det räcker inte att hitta en arbetsbeskrivning för den position du skapade för 5 år sedan. För om det finns en sak som är säker är det att ett jobb inte är detsamma idag som det var igår, och jobbet kommer inte att vara detsamma i morgon som det är idag. Du bör spendera tid på att sätta mål för den position som både du och den nyanställda kommer att dra nytta av. De måste naturligtvis vara i linje med företagets mål.

  

Att rekrytera nya medarbetare är en av de viktigaste sakerna du gör som chef. Det skapar resultat för ditt område och framgång är kopplad till en strukturerad arbetsmetodik. Även om du har bråttom är det värt att göra en systematisk analys av vilka kvaliteter och färdigheter du behöver i teamet.

  Kontakta oss

13. april 2021