Millenniumgenerationen går nu på allvar in i arbetslivet. Det här är en generation medarbetare som har helt andra värderingar, önskemål och förväntningar på ett jobb än sina föregångare.

 Dessa behov sträcker sig djupare än en önskan att arbeta i ett elegant kontorslandskap med bordtennisbord och duffelväskor. Företag som verkligen förstår och kan tillgodose behoven hos dagens unga arbetssökande kommer att locka de bästa kandidaterna. Men vad letar Millennials i ett jobb och vad skiljer denna generation från sina föregångare?

 millenniumgenerationen

  

Vilka är Millennials?

"Millennials" är termen för de som föddes mellan början av 80-talet och fram till mitten av 90-talet. De som tillhör denna generation kännetecknas av den tekniska utvecklingen som ägde rum medan de växte upp. Millennials har i praktiken vuxit upp på internet. De har alltså alltid haft full tillgång till en oändlig mängd information och kunskap. Från sin barndom har de också bevittnat ökad globalisering, ekonomiska krascher och klimatkriser. Detta har lett till att denna generation har varit mycket mer skeptisk till samhällsutvecklingen än deras föräldrar. Detta påverkar inte bara deras värderingar utan också deras förväntningar och krav från en arbetsgivare.

  

Frihet och flexibilitet

Dagens unga människor har andra ambitioner än sina föräldrar. I stället för de traditionella målen att starta en familj och köpa ett hus finns det andra önskemål som ligger högst upp på listan över ungdomar. Framför allt vill de spendera sin tid på upplevelser - de vill resa och se världen. I valet av arbetsgivare betonar generationen därför företag som gör det enkelt att balansera arbete och fritid. Millennials föredrar att hantera arbetsdagen själva och bestämma sin egen arbetstid. Dessutom värdesätter de möjligheten att arbeta hemifrån. Till skillnad från tidigare generationer är Millennials därför mycket mer positiva till ny teknik och automatisering eftersom sådana lösningar kan minska arbetsbelastningen och frigöra tid för mer attraktiva arbetsuppgifter.

  

Möjlighet till kompetensutveckling

Även om de allra flesta nyutexaminerade har tillbringat drygt hälften av sina liv på skolbänken, vill de fortfarande lära sig mer. Möjligheter till kompetensutveckling och förvärv av ny kunskap genom kurser och vidareutbildning är något som Millenniumgenerationen värdesätter mycket. Företag som underlättar sådan kompetensutveckling är därför mycket attraktiva för unga arbetssökande. Möjligheten till kompetensuppbyggnad kan vara extra motiverande för gruppen och kan bidra till ökad lojalitet gentemot arbetsgivaren eftersom en sådan investering visar att arbetsgivaren investerar i dig, både som person och som anställd.

millenniumgenerationen_

   

Erkännande och uppföljning

Efter att ha vuxit upp med curlingföräldrar och sociala medier är Millennials vana vid att få omedelbar feedback. En sådan uppväxt har skapat ett behov av erkännande som följer gruppen in i arbetslivet. Medlemmar i millenniegenerationen vill bli synliga och få feedback om att både de och det arbete de gör är värderade. Brist på beröm, erkännande och uppföljning kan vara särskilt demotiverande för ungdomarna och kan snabbt leda dem till att gå till ett företag där de känner att de uppskattas mer.

  

En bra social miljö

Millennials vill också vara en del av en inkluderande och social miljö på arbetsplatsen. Eftersom du tillbringar så mycket av ditt liv på jobbet är det viktigt för unga människor att skapa vänliga band med kollegor och spendera tid med dem både på och utanför arbetet. Ledare som underlättar detta sociala behov och som är intresserade av att bygga en arbetsmiljö där det finns både vänner och kollegor kommer därför att vara högt uppskattade bland denna generation. 

  

Arbeta för ett företag med goda värden

Dagens unga arbetare är mycket engagerade i att leva livet på ett sätt som positivt påverkar världen. Det är särskilt detta fokus på värde- och värdeskapande som skiljer Millennials från tidigare generationer. Där tidigare fokus låg på möjligheten att gå vidare i ett företag, är dagens ungdomar mer bekymrade över de värderingar som arbetsgivaren står för. De vill arbeta för företag som har större ambitioner än att bara skapa vinst. Företag som påverkar samhället på ett positivt sätt genom att exempelvis skapa jobb, minska ojämlikheten och inte minst vara miljövänliga framstår därför som extra attraktiva jobb. Framför allt vill Millennials hjälpa till att förbättra samhället genom att arbeta för företag som återspeglar sina egna värderingar. Genom att arbeta för ett företag och en ledare som står för samma värderingar som de själva får de möjlighet att arbeta för goda syften genom jobbet och därmed känna att de bidrar till något bortom sitt eget välstånd. Just denna önskan om ett meningsfullt jobb står högst upp på önskelistan när dagens akademiker söker jobb.

  

Kontakta oss

  

  

14. april 2021