Att anställa rätt person för en tjänst kan vara både utmanande och tidskrävande. Som arbetsgivare måste du se till att du når rätt kandidater och får deras uppmärksamhet. Sedan måste du sortera, intervjua och utvärdera de sökande innan du äntligen fattar ett slutgiltigt beslut om vem som ska få jobbet.  

För att säkerställa processens kvalitet och skapa trygghet för både dig själv och kandidaterna är det en bra idé att få experthjälp från en rekryteringsbyrå.    

bilde - rekryteringsbyrå

Få hjälp att kartlägga dina behov

En av de mest utmanande sakerna med att starta en anställningsprocess är att veta exakt var man ska börja. Även om du instinktivt vet vad du letar efter hos en anställd, är det ofta utmanande att tydligt definiera kriterier för att välja kandidater. Att omsätta företagets praktiska behov till konkret expertis är något som kräver erfarenhet.

Där har rekryteringsrådgivare god erfarenhet. De kan hjälpa dig att sätta ord på vilka problem och arbetsuppgifter den anställde ska lösa, och sedan koppla dessa till den erfarenhet och expertis personen måste ha. Om du inte formulerar dessa krav är det mycket troligt att du hamnar hos fel person för jobbet. Lika viktigt som en tydlig bild av denna person är att presentera tjänsten på ett attraktivt sätt.

Genom att ta reda på vad som gör jobbet intressant och utmanande blir det lättare att locka till sig bra kandidater. Rekryteringskonsulter kan hjälpa dig att få fram kärnan i det som gör tjänsten spännande. Med hjälp av en rekryteringsbyrå slipper du därmed leta blint efter rätt kandidat, utan då får du hjälp med att kartlägga dina anställningsbehov och tillsammans starta processen med att hitta rätt person för tjänsten.  

  

Nå ut till rätt kandidater

Även om du har en tydlig bild av drömkandidaten betyder det lite om du inte kan nå den personen. Rekryteringsprocesser handlar lika mycket om att locka kandidater som att utvärdera dem. Bra rekryteringsbyråer vet hur man presenterar och vinklar en position mot rätt sökande. De har den kompetens och kunskap om den metod som krävs för att fånga uppmärksamheten hos både aktiva och passiva kandidater, oavsett om detta görs genom en kreativ jobbannons, sociala medier eller ett videoklipp.

Få företag har den expertis som krävs för att genomföra sådana innovativa marknadsföringskampanjer. Dessa kampanjer är nödvändiga för att säkerställa att de bästa kandidaterna på dagens arbetsmarknad får nyheter om tjänsten. Rekryteringsbyråer har också tillgång till stora databaser med relevanta sökande. Inte minst har rekryteringsrådgivare också ett brett nätverk av potentiella kandidater och därmed en unik översikt över nuvarande toppkandidater som kan passa in i tjänsten.  

  

Få hjälp med att kartlägga kandidaterna

Att intervjua är en konst. En bra rekryteringskonsult behärskar denna konst. För att verkligen lära känna kandidaterna och kartlägga deras kompetens krävs mycket av intervjuaren.

Man måste först och främst kunna ställa rätt frågor. Det här är frågor som skär igenom alla ytliga lager och som faktiskt ger de svar man behöver för att bedöma om kandidaten är lämplig för tjänsten. Med bra frågor och rätt intervjuteknik får rådgivare klarhet i mer än vad sökanden ser som sina positiva och svaga sidor. Du får en djupare förståelse för vilken typ av motivation, kompetens och arbetsförmåga personen har.

Dessa faktorer kartläggs i praktiken genom personlighetsanalyser och casetester. Poängen med sådana undersökningar ger mer än att bara identifiera vem kandidaten är. Det handlar också om att få en bild av vilka de kan bli. Med en kombination av noggranna referenskontroller, goda intervjutekniker och stark yrkeskompetens kommer rekryteringsrådgivare att ge dig en inblick i de sökandes utvecklingspotential och därmed en bättre förståelse för vilka kandidater som sannolikt kommer att lyckas i tjänsten.  
  

Undvik felrekryteringar

Som du nu har förstått är det krävande att hitta rätt kandidat. Det tar tid att läsa igenom en mängd CV, intervjua kandidaterna, kontrollera referenser och slutligen fatta det rätta beslutet.

Att få en rekryteringsbyrå att slutföra denna process kommer att frigöra tid för företaget. Underlåtenhet att använda sådan extern expertis kan leda till att man tar genvägar, för snabba beslut och därmed eventuellt ett felaktigt möte. Att anställa fel person kan kosta stora summor. Det är dyrt att betala en anställd som inte kan utföra sina arbetsuppgifter och som skapar missnöje bland de andra anställda i företaget. Det är minst lika kostsamt att avskeda personen.

Att anställa fel person kan också få indirekta konsekvenser. Beroende på bransch kan en anställd som inte utför arbetsuppgifterna skapa missnöje bland företagets kunder. Om detta händer tillräckligt ofta kan det försvaga kundens intryck och förtroende för företaget, vilket kommer att minska intäkter på lång sikt. För att undvika sådana förluster tjänar företagen på att få råd från en rekryteringsbyrå.

  

Kontakta oss


17. september 2021