På Otiga är vi måna om att både kandidat och kund känner trygghet genom hela rekryteringsprocessen. Vi ställer därför höga krav på transparens och kommunikation på alla inblandade.

Vi börjar med att mötas för att diskutera vem du söker. Är det en chef, en specialist, en tjänsteman eller någon helt annan? Du berättar, vi antecknar. Resultatet blir en gemensamt godkänd kravprofil. Utifrån den startar sökprocessen, dels i vår kandidatbank men även via internet och strategiskt delade annonser.

  

När vi hittat de bästa kandidaterna kallar vi dem för intervju. Det är viktigt för oss att våra processer är tillförlitliga och träffsäkra. Vi förstår vikten av att både kompetens och personlighet klaffar när konsult ska matchas med uppdrag. Därför använder vi oss av väl beprövade metoder och rekryteringsverktyg.

På så sätt säkerställer vi att vi hittar rätt person till rätt uppdrag. När intervjuerna är genomförda och referenserna ringda, presenterar vi de bästa kandidaterna. Därefter är valet ditt - du vet trots allt bäst vem som passar i just din verksamhet. 

  

Kontakta oss

-

  

våra certifieringar