Kvalitetspolicy

Otiga skall bidra till rätt bemanning hos våra kunder, genom kvalitetssäkrade processer inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Tjänsterna skall omfatta både kort- och långsiktigt behov.

För att säkra hög kvalitet och kontinuitet i utvecklingsarbetet jobbar vi utifrån följande målsättningar: